Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

Biuletyn Informacji Publicznej

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” - SP Kocioł Duży

Projekt unijny.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” odbywały się od 15.11.2011r. do 11.06.2013r. W okresie tym przeprowadzono 60 zajęć.

W zajęciach logopedycznych uczestniczyło 4 uczniów, dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Troje dzieci uczęszcza obecnie do klasy drugiej i jedno dziecko do klasy trzeciej. Podczas zajęć dominowała grupowa forma pracy, wprowadzana była również indywidualizacja poprzez bezpośrednie ćwiczenia z poszczególnymi dziećmi.

Prowadzenie zajęć rozpoczęto od dokonania diagnozy logopedycznej.  Przeprowadzona diagnoza dała podstawę do przygotowania „Programu zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” oraz indywidualnych planów terapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pracę nad korektą zburzeń rozpoczęto od usprawniania narządów artykulacyjnych, głównie warg i języka, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń słuchowych, ćwiczeń fonacyjnych. Prowadzono także ćwiczenia słuchu fonematycznego i zabawy dźwiękonaśladowcze. Stopniowo przystąpiono do wywoływania zaburzonych głosek. Wyjaśniania i demonstrowania położenia narządów artykulacyjnych, utrwalania wywołanych głosek w izolacji, sylabach, logotomach, w różnych pozycjach w wyrazach, w zdaniach, krótkich tekstach oraz w mowie kontrolowanej.

Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywane były pomoce zakupione w ramach projektu m.in.: „Wdech i wydech” – zestaw ćwiczeń doskonalących aparat oddechowy; „Słucham, wiem, odczytuję” cz.1 i cz. 2 - pomoc rozwijająca pamięć słuchową i koordynację    słuchowo-wzrokową; „Articula”, „Gra twarzy”, „Muo – duello” - pomoc do ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy; „Gotujemy zupę” – pomoc doskonaląca pamięć, logiczne myślenie, umiejętności komunikacyjne oraz prawidłową odmianę wyrazów; „Logopedyczne rybki” – pomoc służąca do utrwalania poszczególnych głosek.

Uczniowie systematycznie uczestniczyli w zajęciach. Byli aktywni i chętnie wykonywali proponowane ćwiczenia. W efekcie pracy nastąpiła znaczna poprawa sprawności aparatu artykulacyjnego, poprawiła się artykulacja ćwiczonych głosek, wzbogacił się też słownik bierny i czynny.

Data powstania: czwartek, 27 cze 2013 11:25
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2013 11:46
Data edycji: czwartek, 27 cze 2013 12:02
Opublikował(a): Marcin Gentek
Zaakceptował(a): Marcin Gentek
Artykuł był czytany: 2435 razy
Ilość edycji: 1