Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” - SP Kocioł Duży

2013-06-27 11:46 - Dodanie nowej wiadomości: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” - SP Kocioł Duży

2013-06-27 12:02 - kosmetyka

Przejdź do wiadomości